Tiến độ dự án căn hộ chung cư cao cấp Diamond Boulevard tháng 11 năm 2022

Cập nhật tiến độ dự án và xung quanh dự án Diamond Boulevard trên website chính thức của tập đoàn qua : https://diamondboulevard.info/

Quốc lộ 13 được mở rộng tới đâu đã tạo ra sức bật mới tới đó, với hàng loạt khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ chạy dọc tuyến đường này.

Thị trường đang nhiều khó khăn nhưng cũng không thể phủ nhận những điểm lợi thế của dự án #Diamond_Boulevard giai đoạn này. Nếu chờ Ql13 hoàn thiện thì đã là 1 câu chuyện giá khác.

Hình ảnh tuyến đường Quốc Lộ 13 cạnh ngay Diamond Boulevard

Tiến độ dự án căn hộ chung cư cao cấp Diamond Boulevard tháng 11 năm 2022

Tiến độ dự án căn hộ chung cư cao cấp Diamond Boulevard tháng 11 năm 2022

Tiến độ dự án căn hộ chung cư cao cấp Diamond Boulevard tháng 11 năm 2022

Tiến độ dự án căn hộ chung cư cao cấp Diamond Boulevard tháng 11 năm 2022

Tiến độ dự án căn hộ chung cư cao cấp Diamond Boulevard tháng 11 năm 2022

Tiến độ dự án căn hộ chung cư cao cấp Diamond Boulevard tháng 11 năm 2022

Tiến độ dự án căn hộ chung cư cao cấp Diamond Boulevard tháng 11 năm 2022

Tiến độ dự án căn hộ chung cư cao cấp Diamond Boulevard tháng 11 năm 2022

Tiến độ dự án căn hộ chung cư cao cấp Diamond Boulevard tháng 11 năm 2022

Tiến độ dự án căn hộ chung cư cao cấp Diamond Boulevard tháng 11 năm 2022

Tiến độ dự án căn hộ chung cư cao cấp Diamond Boulevard tháng 11 năm 2022

Tiến độ dự án căn hộ chung cư cao cấp Diamond Boulevard tháng 11 năm 2022

Tiến độ dự án căn hộ chung cư cao cấp Diamond Boulevard tháng 11 năm 2022

Tiến độ dự án căn hộ chung cư cao cấp Diamond Boulevard tháng 11 năm 2022